Ölbryggning och fermentering

Hus
Ortsoberoende
kalender
5 högskolepoäng
Tid
Deltid 17%, Blandade tider
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälningsinformation

Vi människor har producerat öl åtminstone sedan vi började bruka jorden, vilket gör ölproduktion till en av de äldsta tekniker som fortfarande används. Medan ölbryggningens grund är densamma så har vi kommit en lång väg mot att förstå vad som händer och varför, vilket tillåter oss att förbättra denna. I kursen kommer vi att studera den moderna ölproduktionsprocessen, från råmaterial till färdig öl. För att förstå ämnet börjar kursen med en generell introduktion till fermentering; varför fermentering sker, vad som sker, och hur rätt förhållanden kan åstadkommas för att det ska ske. Kursen fortsätter sedan med ölproduktionsprocessen med avstamp i råmaterialen och hur de ändras under varje steg i processen. Vidare presenteras hur råmaterialet påverkar och blir påverkat av jästen som ansvarar för att producera smaken och alkoholen. Ölproduktionens inverkan på miljön och hur avfallet som genereras kan behandlas kommer också diskuteras. Efter avslutad kurs ska studenten ha de teoretiska kunskaper som fordras för att kunna brygga sitt eget öl.

Kursen ges på engelska.

Allt material finns tillgängligt via högskolans digitala lärplattform (Canvas) vid kursstart. Alla föreläsningar är förinspelade och tentamina består av flervalsfrågor (som hämtar frågor från en databas) så det finns inget riktigt schema då kursen saknar planerade träffar. Rekommenderad litteratur finns tillgänglig i digitalt format via högskolans hemsida med detaljerade instruktioner i Canvas.

Hus
Ortsoberoende
kalender
5 högskolepoäng
Tid
Deltid 17%, Blandade tider
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.