Programmera mera i Python

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Kursen består av några fristående delar som ger dig grundläggande färdigheter i modulerna NumPy och Pandas. Därutöver finns en del som beskriver hur data kan presenteras grafiskt på olika sätt genom modulen Matplotlib.

Kursen kan ses som en fortsättning på kursen Grundläggande programmering i Python och innehåller därför även ett avsnitt med en introduktion till objektorienterad programmering och ett avsnitt om funktioner som finns i standard-Python, men som inte behandlades i grundkursen.

Förutom de teoretiska delarna består kursen av praktiska övningar i programmering där du tränas i programmering genom att lösa programmeringsuppgifter.

I kursen ingår också en obligatorisk inlämningsuppgift och tentamen. För att få slutbetyg från kursen krävs godkänt betyg både på inlämningsuppgiften och på tentamen.

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.