Programmera mera i Python

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Vår 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-10-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Kursen är uppbyggd av några fristående delar som ger kursdeltagaren grundläggande färdigheter i modulerna NumPy och Pandas. Därutöver finns en del som beskriver hur data kan presenteras grafiskt på olika sätt genom modulen Matplotlib. Kursen kan ses som en fortsättning på kursen Grundläggande programmering i Python och innehåller därför även ett avsnitt med en introduktion till objektorienterad programmering och ett avsnitt om funktioner som finns i standard Python som inte behandlades i grundkursen.

Förutom de teoretiska delarna består kursen av praktiska programmeringsövningar där kursdeltagaren tränas i programmering genom att lösa programmeringsuppgifter. I kursen ingår också en obligatorisk inlämningsuppgift och tentamen. För att erhålla slutbetyg från kursen fordras godkänt betyg både på inlämningsuppgiften och på tentamen.

Från midsommar och till i början av augusti ligger högskolans semesterperiod och därför pågår kursen i form av självstudier under denna tid. Under hela kursperioden har kursdeltagarna full tillgång till studiematerialet och kan fritt, på egen hand, arbeta med kursen.

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Vår 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-10-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.