Skapa lärmiljöer i ämnesöverskridande arbete i förskola, förskoleklass och fritidshem

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Kursen ger dig kunskaper om att skapa och undervisa i interaktiva lärmiljöer kopplat till förhållningssätt, arbetssätt och lärandeteorier. I kursen får du utveckla och förändra dina lärmiljöer i din egen praktik som pedagog inom förskola, förskoleklass eller fritidshem. Du kommer att utgå från din pågående yrkesroll och examinationer kommer att vara kopplade till praktisk utveckling av din verksamhet samt professionsutveckling. Vi ser kollegialt lärande som en viktig del och tar stor hänsyn till deltagarnas egna erfarenheter och problemställningar kring att förändra en lärmiljö.

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.