Socialrätt II

7,5 hp
HöstTermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

VårTermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

HöstTermin 2023
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

I kursen belyses sociala, humana, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsaspekter i relationen mellan professionella och den enskilde och dess anhöriga i besluts- och utförandeprocessen vid myndighetsutövning i socialt arbete. Vidare studeras den juridiska processen med hjälp av olika case/rättsfall från ansökan till beslut och genomförande. Tyngdpunkten ligger på regler av betydelse för det sociala arbetets praktik ur olika perspektiv (brukare, anhöriga och professionella).

Observera

Kursen genomförs helt på distans (via Canvas) samt tre träffar online i realtid (via Zoom eller motsvarande) i samband med introduktion och examinationsseminarium. Flera alternativa datum och tider för examinationsseminarium kommer att erbjudas.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.