Ledarskap och hälsa i arbetslivet

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Eftermiddag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälningsinformation

Kursen belyser olika aspekter på hälsa, ledarskap och organisation. Två centrala frågor är: Vad är det som påverkar vår hälsa? Hur påverkas hälsa, välmående och prestation på arbetsplatsen av olika typer av ledarskap?
I kursen diskuteras och reflekteras över hur ledning, chefer och medarbetare kan skapa välfungerande och välmående arbetsplatser, både under stabila förhållanden och under förändrings- och utvecklingsförhållanden. Vidare berörs människans livsstil samt balansen mellan arbete och fritid, men också krav på flexibilitet och mobilitet, i ett föränderligt arbetsliv.

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Eftermiddag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.