Ledarskap och hälsa i arbetslivet

7,5 hp
HöstTermin 2024
Deltid 25%, Eftermiddag
Ortsoberoende

HöstTermin 2023
Deltid 25%, Eftermiddag
Ortsoberoende

Kursen belyser olika aspekter på hälsa, ledarskap och organisation. Två centrala frågor är: Vad är det som påverkar vår hälsa? Hur påverkas hälsa, välmående och prestation på arbetsplatsen av olika typer av ledarskap?

I kursen diskuteras och reflekteras över hur ledning, chefer och medarbetare kan skapa välfungerande och välmående arbetsplatser, både under stabila förhållanden och under förändrings- och utvecklingsförhållanden. Vidare berörs människans livsstil samt balansen mellan arbete och fritid, men också krav på flexibilitet och mobilitet, i ett föränderligt arbetsliv.

Observera

Kursen ges helt på distans utan fysiska träffar, men föreläsningarna kan även komma att ges live på campus i Borås. Det kan då vara möjligt att närvara i föreläsningssalen för den som vill.

Det förekommer ett digitalt examinationsseminarium med obligatorisk närvaro.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.