Spelifiering i utbildning - pedagogik och praktik

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Vår 2024
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-10-16
Anmälningsinformation

Genom praktiska exempel och teoretiska insikter utforskar vi hur spelets principer kan stimulera elevers engagemang till exempel genom problemlösning i samarbete med andra samt genom kreativt tänkande utanför ett skolämnes traditionella ramar. Vi kommer också att granska hur etablerade pedagogiska teorier stödjer och samverkar med spelifiering. Detta ger en djupare förståelse för spelifiering och dess långsiktiga fördelar.

I kursen presenteras verktyg som kan anpassas för att utforma spelifierade undervisningsmoment oavsett skolämne och nivå.

Efter kursen kommer du kunna

  • förstå spelifieringens teoretiska grund och tillämpningsmöjligheter
  • utforma och genomföra spelifierade undervisningsupplägg
  • analysera möjligheter och utmaningar som spelifiering kan medföra inom pedagogik

Kursen innehåller en mix av föreläsningar, workshops och seminarier som alla ges på distans. Genom praktiska övningar, hemuppgifter såsom modellering och simulering av spelifierade undervisningsupplägg, samt litteraturstudier och reflektioner utforskar vi olika aspekter av det spelifierade lärandet. Kursen examineras delvis genom en skriftlig inlämningsuppgift, delvis genom en muntlig redovisning. 

 

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Vår 2024
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-10-16
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.