Textil materiallära

7,5 hp
HöstTermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

VårTermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

HöstTermin 2023
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Vi analyserar deras specifika egenskaper och lämplighet inom olika textila användningsområden. Du lär dig att klassificera, benämna och identifiera olika textila fibrer och får kunskap om material utifrån deras fysikaliska, termiska och kemiska egenskaper. Vi tittar också närmare på garntillverkning och olika spinnmetoder samt deras inverkan på garnstrukturer och tygegenskaper.

 • Textilfibrernas klassificering och benämningar
 • Naturfibrernas förekomst och utvinning
 • Konstfibrernas tillverkning
 • Orientering om olika fibrers miljöpåverkan samt förekommande miljömärkningar
 • Fibrernas struktur, fysikaliska, termiska och kemiska egenskaper
 • Spinneriteknikens inverkan på garnstrukturer och tygegenskaper
 • Garners och tygers benämningar, egenskaper och användning
 • Egenskaper hos färdiga produkter
 • Identifiering av fibrer
 • Utvecklingstendenser inom materialområdet
 • Laboration: Mikroskopering
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.