Visuell kommunikation - bild, text & form 15 hp

Vårtermin 2024
Deltid 67%, Blandade tider
Ortsoberoende

Vårtermin 2025
Deltid 67%, Blandade tider
Ortsoberoende

Kursen ger en övergripande inblick i ämnet Visuell Kommunikation för dig som är intresserad av att jobba inom områden som använder sig av olika medier för att informera, kommunicera och påverka.

Kursens fokus är på de grundläggande delar som tillsammans bygger upp den visuella kommunikationen – Text, Bild samt Formgivningen av de båda tillsammans. Vi varvar teori och praktik kontinuerligt under kursen för att på så sätt belysa olika former av ett innehålls gestaltande. Kursen bygger på många praktiska moment som är till för att ge en förståelse för designprocessens alla steg och vilka konsekvenser olika val kan få för resultatet. Vi utgår från en brief och tar oss sedan igenom hela vägen till en färdig lösning som presenteras.