Byggingenjör

För en spännande framtid med många utmaningar

Byggingenjör

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation

Som byggingenjör kan du arbeta på ett konstruktionskontor och ta fram bygghandlingar eller i produktionen i ett entreprenadföretag. Du kan arbeta med hus eller industribyggnader eller varför inte gator, vägar och VA-anläggningar (vatten och avlopp)? Eller kanske är du intresserad av ekonomi och projektledning och vill arbeta med förvaltning av bostäder och lokaler? Oavsett vad du väljer har du en intressant yrkeskarriär framför dig.

Första året studerar du huvudsakligen kurser som ger en naturvetenskaplig grund, vilken är nödvändig för nästföljande års studier. Andra året är största delen tekniska baskurser inom byggteknik. Tredje året är specialiserat och med omfattande projektinslag. Genom ett samarbete med bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen har du under utbildningen även möjlighet att genomföra praktik på ett byggföretag. Praktiken genomförs under sex månader. Under denna period gör du ett studieuppehåll. Efter praktiken återupptar du dina studier.

Undervisningen består i huvudsak av föreläsningar, ofta i kombination med räkneövningar samt självständigt arbete som konstruktions- och övningsuppgifter, laborationer, studiebesök och projektarbeten.

Lärarna täcker ett brett kompetensområde. I grundläggande ämnen möter du personer med expertkompetens inom respektive område, men som samtidigt har stor pedagogisk skicklighet. I de praktiska ämnena får du även till stor del möta yrkesverksamma ingenjörer.

Studier eller praktik utomlands
Möjlighet att ansöka om Erasmus praktik-stipendium.

Arbetsmarknad

Exempel på arbetsområden är projektering och konstruktion, produktion, projektledning eller inom förvaltning. Du kan jobba inom det privata eller inom stat och kommun. Du kan jobba med husbyggnad eller anläggningsbyggnad. En del företag inom byggsektorn har en handfull medarbetare och en del har över 10 000 medarbetare.
Arbetsmarknaden ser mycket ljus ut och bristen på byggingenjörer förväntas öka.

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.