Byggingenjör

För en spännande framtid med många utmaningar

Byggingenjör

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation

Du kan arbeta på ett konstruktionskontor och ta fram bygghandlingar eller i produktionen i ett entreprenadföretag. Du kan arbeta med hus eller industribyggnader eller varför inte gator, vägar och VA-anläggningar (vatten och avlopp). Eller kanske är du intresserad av ekonomi och projektledning och vill arbeta med förvaltning av bostäder och lokaler.

Första året studerar du huvudsakligen kurser som ger en naturvetenskaplig grund, som är nödvändig för nästföljande års studier. Andra året är största delen tekniska baskurser inom byggteknik. Tredje året är specialiserat och med omfattande projektinslag. Genom ett samarbete med Sveriges Byggindustrier har du under utbildningen även möjlighet att söka och genomföra praktik på ett byggföretag. Praktiken genomförs under sex månader. Under denna period gör du ett studieuppehåll. Efter praktiken återupptar du dina studier.

Undervisningen består i huvudsak av föreläsningar, ofta i kombination med räkneövningar samt självständigt arbete som konstruktions- och övningsuppgifter, laborationer, fältmätningsövningar och projektarbeten.

Lärarna täcker ett brett kompetensområde. I grundläggande ämnen möter du personer med expertkompetens inom respektive område, men som samtidigt har stor pedagogisk skicklighet.

I tillämpande ämnen möter du till stor del yrkesverksamma ingenjörer varigenom konstruktionsuppgifter kan få en direkt anknytning till aktuella projekt i regionen. Krävs ren expertkompetens inom specifika delområden kallas experter in från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Cirka hälften av tiden består av föreläsningar, räkneövningar och laborationer. Resten är självstudier.

Studier eller praktik utomlands
Möjlighet att ansöka om Erasmus praktik-stipendium.

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Arbetsmarknad

Exempel på arbetsområden är projektering och konstruktion, produktion, projektledning eller inom förvaltning. Du kan jobba inom det privata eller inom stat och kommun. Du kan jobba med husbyggnad eller anläggningsbyggnad. En del företag inom byggsektorn har en handfull medarbetare och en del har över 10000 medarbetare.
Arbetsmarknad ser mycket ljus ut och bristen på byggingenjörer förväntas öka.

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation

Jag tycker att det är väldigt kul att jobba i CAD. Det är ett program där jag kan skapa 2D- och 3D-modeller av nästan vad som helst och sedan skriva ut dem till verkliga pappmodeller.

Soheib, student
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.