Arbeta med textilteknisk innovation och textilbranschens hållbarhetsfrågor

Textilingenjörsutbildning

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation

Textilindustrin är nu inne i en omfattande omställning för att bli mer hållbar och cirkulär. Med detta kommer möjligheter att tänka nytt och utveckla framtidens digitala och flexibla tekniska lösningar och innovativa material, samtidigt som vissa delar av den textila produktionen har goda förutsättningar att åter-etableras i Sverige. Det behövs teknisk kompetens i den moderna textilindustrin, men också kunskap för att ta sig an de miljö- och hållbarhetsutmaningar som finns i textilindustrin idag. Textilindustrin förbrukar och förorenar enorma mängder vatten i sin produktion. Så kan det inte få fortsätta! Vi behöver också utveckla metoder att göra textilt avfall till resurs och råvara. Bli textilingenjör och bli en del av lösningen.

Textil är inte längre ett passivt material – idag pratar vi om smarta textilier och textil som löser problem. Varje dag möter vi textilier i många olika former och tillstånd; som kläder, mattor, krockkuddar, filter eller medicintekniska produkter, klimat-/växthusvävar, tält, segel, hemtextil och skyddskläder. Sverige har en stark position när det gäller teknisk textil, möbel och hemtextil liksom modebranschen.

Textilingenjör Rebecca Josefsson berättar om hur det är att jobba på woolpower.

Textil-ingenjör Rebecca Josefsson berättar om hur det är att jobba på woolpower

Textil-ingenjör Rebecca Josefsson berättar om hur det är att jobba på woolpower.

 

Textilhögskolan har en maskinpark som är helt unik i sitt slag i Europa. Du arbetar projektbaserat och mycket av arbetet sker i Textilhögskolans labbmiljöer. I labben finns möjlighet att följa textilens väg. Från fiberframställning till färdig produkt, men också med fokus på tekniska lösningar för återanvändning och återvinning. (återvunnen, återanvänd, förädlad och återbrukad produkt). Allt från stick- och vävmaskiner till plasma och 3d-skrivare. Har du en idé går den att genomföra i labben.  

Under utbildningen kommer du att lära dig att lösa problem inom det textiltekniska området. Det kan vara allt från att förbättra en produktionsprocess till att skapa ett helt nytt material. Du kommer också att lära dig att förhålla dig till ekonomiska, estetiska och etiska perspektiv – allt grundat i den senaste forskningen.

Textilhögskolan är summan av sina studenter. Alla studenter har ett antal kurser som man läser tillsammans. Det innebär att designers, ekonomer, produktutvecklare och ingenjörer med flera läser tillsammans och skapar något helt unikt: Textilhögskolan.

Genom att utbilda dig till textilingenjör kan du arbeta i en spännande, innovativ bransch och samtidigt tar du ansvar för vår framtid!

Arbetsmarknad

Som examinerad textilingenjör kan du arbeta inom exempelvis materialutveckling, produktutveckling, produktion, kvalitetsutveckling, miljöfrågor och forskning. Du kan också arbeta som inköpare och försäljare av textila produkter. Med textila produkter menas inte bara produkter inom beklädnads- och hemtextilsektorn, utan också inom den tekniska textilsektorn. Där ingår produkter som till exempel solskydd, airbags, transportband och medicinska implantat.

Saknar du behörighet?

Om du saknar behörighet till en ingenjörsutbildning erbjuder vi Tekniskt basår. Utbildningen omfattar ett års studier och ger dig behörighet i matematik, fysik och kemi. Med ett godkänt tekniskt basår får du dessutom en garantiplats till någon av ingenjörsutbildningarna vid Högskolan i Borås. Läs mer om utbildningen Tekniskt basår.

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.