Spännande utmaningar inom
en framtidsbransch väntar dig 

Industriell ekonomi - logistikingenjör

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation

Som logistikingenjör är du med och driver projekt som rör kontroll av flöden av material, resurser, information och pengar in och ut ur ett företag eller en organisation. Det handlar om att uppnå högsta möjliga effektivitet genom bra service till så låg kostnad som möjligt för att tillfredsställa olika parter i en flödeskedja.

Som högskoleingenjör arbetar du många gånger i projektgrupper vars fokus är att lösa ett speciellt problem. Ofta behövs kunskaper från flera olika områden för att lösa detta problem. Programmet passar därför dig som vill ha kompetens för att arbeta med både ekonomi och teknik. Utbildningen är bred och modern vilket gör dig till en flexibel ingenjör som kan leva upp till de krav som ställs på framtidens arbetsmarknad.

Det första året får du en ingenjörsinriktad kunskapsbas med kurser inom matematik, industriell ekonomi, produktutveckling och miljökunskap. Detta år är till största delen gemensamt för alla våra utbildningar inom industriell ekonomi. Det innebär att du läser kurser tillsammans med studenter från andra inriktningar inom industriell ekonomi.

Under det andra och tredje året läser du kurser inom logistik, industriell ekonomi, kvalitetsteknik och produktionsteknik. Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng.

Undervisningsform
Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar i kombination med räkneövningar och seminarier, projektarbeten och problemlösning av praktikfall.

Studier eller praktik utomlands
• Möjlighet att ansöka om Erasmus praktik-stipendium
• Möjlighet att ansöka om stipendium för Erasmus

utbytesstudier på något av våra partneruniversitet

inom EU
• Möjlighet att ansöka om utbytesstudier på våra

partneruniversitet utanför EU

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Arbetsmarknad

Det finns många intressanta arbeten för en logistikingenjör, både inom stora och mindre företag. Tänkbara arbetsområden är logistikutveckling såväl internt som externt, produktionsutveckling, distribution, utveckling av distributionsupplägg, materialförsörjning (inköp m.m.) samt flera områden i ett mindre företag, t.ex. logistik- och kvalitetsansvarig.

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.