För ett yrke i
demokratins tjänst

Kandidatprogram i offentlig förvaltning, distansutbildning

Hus
Borås, Distans
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-15
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation

Den offentliga sektorn - kommuner, statliga myndigheter, sjukvård och rättsväsende - såväl som företag och organisationer, har ett stort behov av kvalificerade tjänstemän med specifika kunskaper i offentlig förvaltning. Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning förbereder dig för att jobba med demokrati och välfärd, samhällsutveckling, ekonomi och organisering. Fokus ligger på statsvetenskap, sociologi och juridik samt företagsekonomi
och nationalekonomi. I utbildningen uppmärksammas även olika maktrelationer i samhället kopplat till bland annat klass, kön och etnicitet.

Utbildningen är uppdelad i ett tvåårigt basblock och ett fördjupningsår där det finns möjlighet till utlandsstudier och praktik. Sista terminen på utbildningen har du möjlighet att göra praktik i Sverige eller utomlands. Majoriteten av våra studenter väljer att göra sin praktik i en svensk kommun eller vid en statlig myndighet, där en stor andel av dessa studenter får fortsatt anställning.

Under utbildningen får du bland annat genomföra fältarbeten och utvärderingar, och tränas i att arbeta såväl i grupp som enskilt med olika uppgifter och övningar. Du kommer också att lära dig de viktigaste lagarna och reglerna som styr den offentliga sektorn. Efter examen har du gedigna insikter i hur den offentliga sektorn fungerar och samverkar med sin omgivning.

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Utbildning diplomerad inom hållbar utveckling

Vi förbereder dig för att kunna möta dagens samhällsutmaningar, dels i dina framtida professioner och dels som samhällsmedborgare. Därför är det viktigt att hållbarhetsfrågor integreras i utbildningen. Denna utbildning innehåller kurs som är diplomerad inom hållbar utveckling. Det innebär att kursen uppfyller fastställda kvalitetskriterier som säkerställer att hållbar utveckling är tydligt sammankopplat med kursplaner och examinationsmoment. Läs mer om hållbar utveckling inom utbildningen.

Arbetsmarknad

Kommuner, statliga myndigheter, sjukvård och rättsväsende, såväl som företag och andra organisationer, har ett stort behov av kvalificerade tjänstemän med specifika kunskaper i offentlig förvaltning. I ditt yrke kan du arbeta med allt från administrativa uppgifter och kontakter med politiker och medborgare, till att göra professionella bedömningar, utredningar och analyser. En examen från Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning ger dig både en akademisk och professionell kompetens och är en attraktiv examen, framför allt hos offentliga arbetsgivare.

Du kan t.ex. arbeta som utredare, analytiker, handläggare, informatör, projektledare eller koordinator. Din framtida arbetsplats kan vara kommuner, regioner, statliga myndigheter, regeringskansliet (t.ex. vid något av departementen eller någon av Sveriges ambassader runt om i världen) eller EU-administrationen.

Hus
Borås, Distans
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-15
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.