Bredd och spets

Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning 120 hp

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås, Distans

(Om du redan tidigare har en kandidatexamen inom Biblioteks- och informationsvetenskap och vill läsa vidare, rekommenderar vi att du söker vårt Masterprogram i informationsvetenskap: digitala miljöer.)

Arbetsmarknad

Utbildningen förbereder dig för ett yrke där du kan arbeta med människor och med teknisk utveckling, kulturförmedling och informationshantering. Du får kompetens att organisera och tillgängliggöra resurser av intresse för allmän eller specialiserad kultur-, informations- eller forskningsverksamhet och för olika användargrupper, som gymnasieelever eller forskare på ett företag. Du förbereder dig också för arbete med projekt- och utvecklingsverksamhet. Utbildningen ger behörighet för anställning som bibliotekarie.

Innehåll

I utbildningen ingår kurser om att organisera, strukturera och tillgängliggöra information (kunskapsorganisation), om hur människor söker och använder information, om de sociala, historiska och tekniska strukturer som samverkar i hur människor och organisationer använder information och kultur och om de verksamheter som organiserar och tillgängliggör kultur och information. Dessutom ingår kurser om lednings- och organisationsfrågor, forsknings- och undersökningsmetodik, samt metoder för att studera och utvärdera användningen av informationssystem.

I slutet av din utbildning har du möjlighet att profilera din utbildning genom ett examensarbete om 30 högskolepoäng. Utbildningen är också forskningsförberedande och ger därmed möjligheter till fortsatta studier på forskarutbildningsnivå.

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.