Bredd och spets

Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning

Hus
Borås, Distans
kalender
120 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälningsinformation

Utbildningen förbereder dig för ett yrke där du får arbeta med både människor och med teknisk utveckling, kulturförmedling och informationshantering. Genom utbildningen skaffar du dig kompetens för att kunna organisera och tillgängliggöra resurser av intresse för allmän eller specialiserad kultur-, informations- eller forskningsverksamhet och för olika användargrupper, såsom gymnasieelever eller forskare på ett företag. Du förbereder dig också för arbete med t.ex. projekt- och utvecklingsverksamhet.

Utbildningens innehåll omfattar kurser om att organisera, strukturera och tillgängliggöra information (kunskapsorganisation), om hur människor söker och använder information, om de sociala, historiska och tekniska strukturer som samverkar i hur människor och organisationer använder information och kultur och om de verksamheter som organiserar och tillgängliggör kultur och information. Dessutom ingår kurser om lednings- och organisationsfrågor, forsknings- och undersökningsmetodik, samt metoder för att studera och utvärdera användningen av informationssystem.

Inom ramen för programmet har du möjlighet att profilera din utbildning genom ett utbud av valbara kurser med olika inriktning samt genom ett examensarbete om 30 högskolepoäng, som avslutar utbildningen. Valmöjligheten begränsas av vilka förkunskaper du har och av vilka kurser som erbjuds den aktuella terminen. I den här programomgången kommer valbara kurser att erbjudas inom områden som bestäms närmare utbildningens start. Utbildningen är också forskningsförberedande och ger därmed möjligheter till fortsatta studier på forskarutbildningsnivå.

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Arbetsmarknad

Masterutbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap ger dig möjlighet att arbeta med många olika saker. Du kan arbeta på olika slags bibliotek eller med att organisera och tillgängliggöra information i kunskapsintensiva företag eller organisationer. Utbildningen förbereder dig också för samordnande och ledande roller på bibliotek eller för informationsrelaterad projektverksamhet.