Masterprogram i informationsvetenskap: digitala miljöer 120 hp

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Ortsoberoende

På programmet får du öva på att reflektera kritiskt kring sökmotorer, plattformar och algoritmer ur ett samhälleligt och individbaserat perspektiv, och exempelvis fundera på aspekter kopplade till etik, demokrati och hållbarhet kopplat till information i digitala miljöer. Du får dessutom lära dig hantera olika sorters datatyper och medieformat, designa algoritmer och jobba med digitalisering av information. Kurser som ingår i programmet är bland annat datalogiskt tänkande, forskningsmetoder, multimodalitet, öppna data som en arena för informationsskapande, datastrategier för organisationer och kritiska perspektiv på det ”datafierade” samhället.

Arbetsmarknad

Utbildningen förbereder dig för att jobba med information i en föränderlig tid, i yrkesroller där du bland annat förmedlar och kurerar informationsflöden, samt samlar in, hanterar, analyserar och tillgängliggör data. Spetskompetenserna du får gör att du kan fungera som en översättare mellan olika aktörer och intressenter på exempelvis företag, myndigheter och kulturarvsinstitutioner. I rollen som förmedlare kan du överbrygga kommunikationsgap mellan olika yrkesroller och möjliggör samarbete. Du översätter teknisk jargon och komplexa idéer till ett språk som är tillgängligt för alla involverade. Programmet är också en mycket bra

förberedelse för att fortsätta inom akademin för att exempelvis bli universitetslärare eller söka vidare till forskarutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap.

På distans

Utbildningen är på helfart på distans och ges på engelska. Undervisning bedrivs dagtid med en blandning av workshops och seminarier live i zoom, samt inspelade föreläsningar och annat undervisningsmaterial som publiceras på vår lärplattform. Du läser också kurslitteratur, inklusive ny forskning, arbetar med skriftliga individuella inlämningsuppgifter och med projektarbeten i grupp. Det kommer erbjudas ett fåtal träffar på plats i Borås, som dock inte är obligatoriska. Du kommer att studera tillsammans med studenter från hela världen, främst från Europa.   

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Programansvariga berättar om utbildningen