Masterprogram i informationsvetenskap: digitala miljöer

Hus
Ortsoberoende
kalender
120 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation

På programmet utvecklar du dina kunskaper inom informationsvetenskapliga teorier som sedan konkretiseras genom att du lär dig att hantera digitala data från bild och text och att utvärdera datastrukturer som omvandlar data till information. Under det sista året får du möjlighet att tillämpa kunskaperna i en större kontext, från den individuella användaren, till betydelsen av digitaliseringen för organisationer och för det demokratiska samhället.

Utbildningen består bland annat av kurser i datalogiskt tänkande, forskningsmetoder, multimodalitet, öppen data som en arena för informationsskapande, datastrategier för organisationer och kritiska perspektiv på det ”datafierade” samhället.

Arbetsmarknad

Detta program blir en språngbräda mot ledande positioner eller expertroller. Likaså för dig som vill doktorera i biblioteks- och informationsvetenskap eller närliggande ämnen.  

På distans

Utbildningen är på helfart, mestadels på distans (enbart ett fåtal träffar i Borås vilka dock inte är obligatoriska) och ges på engelska. Du kommer att studera tillsammans med studenter från hela världen, främst från Europa.   

 

Programansvariga berättar om utbildningen

Hus
Ortsoberoende
kalender
120 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.