Masterprogram i pedagogiskt arbete, distansutbildning

120 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Programinformation

Innehåll

Förkunskapskrav och urval

Utbildningsplan

Arbetsmarknad

Kontakt

Kan vi hjälpa dig?