Specialisten när det oväntade händer

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård

Hus
Borås, Distans
kalender
60 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-03-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Du möter patienter i en mängd olika situationer och arbetet är utmanande, ofta i högt tempo. Du har en central roll i bedömningen av patienten och du fattar beslut om vilken vård och omvårdnad patienten ska få.

Som akutsjuksköterska ansvarar du för patientens och anhörigas omvårdnad. Du utför medicinsk vård samt leder och organiserar arbetet inom verksamheten. Under utbildningen tillägnar du dig fördjupade kunskaper för arbete inom specialområdet akutsjukvård. Du lär dig att utveckla en organisations- och problemlösningsförmåga för att kunna planera och bedöma vårdåtgärder i olika situationer.

Programmet består av sju kurser som är professionsinriktade och förankrade i evidensbaserad kunskap. Kursinnehållet är inriktat mot akutsjuksköterskans kompetensområde och den kliniskt tillämpade kunskap som krävs för yrket. I flertalet kurser varvas teoretisk utbildning med verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

I utbildningen ingår forskningsförberedande kurser och du avslutar med ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng för att uppnå yrkesexamen som specialistsjuksköterska samt magisterexamen inom vårdvetenskap. Programmet ger behörighet att fortsätta mot en Masterexamen i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård. I huvudområdet vårdvetenskap finns även möjligheter att fortsätta med forskarutbildning inom området.

Verksamhetsförlagd utbildning

Utbildningen innebär heltidsstudier under två terminer. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) genomförs inom hela Västra Götalandsregionen. Den kan även genomföras på annan ort om möjlighet ges.

Träffa våra studenter

Här kan du läsa en studentintervju om utbildningen:

Utbildningen ger Ida och Hrönn nya synsätt på sina arbetsplatser

Hus
Borås, Distans
kalender
60 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-03-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.