Med barn och unga i fokus

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Hus
Borås, Distans
kalender
60 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-03-15
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation

Barnsjuksköterskan har en viktig och unik roll i vården av barn och ungdomar. Som barnspecialist har du särskild kompetens kring barn och ungdomars hälsa och sjukdomar, och i att vårda utifrån barnets utvecklingsnivå och ålder. I ditt yrke kommer du att bidra till barns och ungdomars framtida hälsa, samt stötta barn med olika former av diagnoser att trots sjukdom utvecklas och komma in i vuxenlivet. I din roll ingår även att stärka och stödja barn och ungdomar med särskilda behov och deras familj.

Under utbildningen får du fördjupa din förmåga att självständigt och tillsammans med andra ge barn och ungdomar och deras familj den vård och det stöd de behöver. Bland dina framtida arbetsuppgifter ingår allt från hälsovård till avancerad sjukvård, specialistsjukvård, akut och planerad vård samt neonatal, tonåringar, barnhälsovård och elevhälsovård.

Högskolan har ett nära samarbete med Barnkliniken på Södra Älvsborgs sjukhus, Regionhälsan Barn- och ungdomsmedicin och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg. Du får också fördjupa ditt lärande av förebyggande hälsovård inom barnhälsovård och elevhälsa.

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng och ges på halvfart under fyra terminer. Den ges på distans med ett antal campusträffar i Borås.

Verksamhetsförlagd utbildning
I huvudsak erbjuds VFU på Barnkliniken SÄS, Regionhälsan Barn och ungdomsmedicin, DSBUS samt BHV och elevhälsan i Borås eller inom regionen.

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Utbildning diplomerad inom hållbar utveckling

Vi förbereder dig för att kunna möta dagens samhällsutmaningar, dels i dina framtida professioner och dels som samhällsmedborgare. Därför är det viktigt att hållbarhetsfrågor integreras i utbildningen. Denna utbildning innehåller kurs som är diplomerad inom hållbar utveckling. Det innebär att kursen uppfyller fastställda kvalitetskriterier som säkerställer att hållbar utveckling är tydligt sammankopplat med kursplaner och examinationsmoment. Läs mer om hållbar utveckling inom utbildningen.

Arbetsmarknad

Som barnsjuksköterska har du en unik kompetens inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Då det är brist på barnsjuksköterskor idag finns en positiv arbetsmarknad, både vid sjukhus, barnavårdscentraler, inom skolornas elevhälsa och på barn- och ungdomsmottagningar. Utbildningen skapar också möjlighet till andra karriärvägar inom exempelvis ledarskap och vårdutveckling. Du kan också gå vidare till forskarstudier.

Hus
Borås, Distans
kalender
60 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-03-15
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.