Expertis på avancerad omvårdnad

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård

Hus
Borås
kalender
60 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-03-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper inom patofysiologi och vårdande av patienter med sviktande vitala funktioner och i komplexa vårdsituationer. Utbildningens mål är att du ska fördjupa din förmåga att självständigt och i ett interprofessionellt samarbete planera, leda, genomföra och utvärdera vården.

Med en helhetssyn på människan och en förståelse för patientens och de närståendes situation ska du kunna ge stöd utifrån deras individuella behov. Genom utbildningen får du behörighet och hög kompetens att vårda patienter inom intensivvård, men även för att arbeta inom andra områden där denna kompetens efterfrågas.

Utbildningen innebär studier på halvfart under fyra terminer, vilket ger dig flexibilitet och möjlighet att själv planera din studietid. Halvfartsstudierna ger dig utrymme för att successivt växa in i den kommande professionen som intensivvårdssjuksköterska. Undervisningen sker delvis på kliniskt träningscentrum (KTC) där studenten ges möjlighet att integrera teoretisk och praktisk kunskap i en autentisk simuleringsmiljö.

Vid Högskolan i Borås och Akademin för vård, arbetsliv och välfärd bedrivs vårdvetenskaplig forskning i relation till intensivvårdskontexten. Under utbildningen kommer du att möta aktiva forskare och få ta del av ny och spännande forskning inom området.

Verksamhetsförlagd utbildning

Utbildningsplatser för studenter vid Högskolan i Borås är i huvudsak förlagda till Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) i Borås.  I de fall det är möjligt kan du genomföra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på annan ort.

Studentintervjuer

 

Nyblivna IVA-sjuksköterskor med intresse för forskning

Hus
Borås
kalender
60 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-03-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.