Expertis på avancerad omvårdnad

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård

Hus
Borås
kalender
60 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-03-15
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper inom patofysiologi och avancerad omvårdnad, och förbereder dig för att vårda patienter med sviktande vitala funktioner och i komplexa vårdsituationer. Målet är att du ska fördjupa din förmåga att självständigt och i samarbete med andra planera, leda, genomföra och utvärdera vården. Med en helhetssyn på människan och en förståelse för patientens och de närståendes situation ska du kunna ge stöd utifrån deras individuella behov. Genom utbildningen får du behörighet och hög kompetens att vårda patienter inom intensivvård, men även för att arbeta inom andra områden där denna kompetens efterfrågas.

Utbildningen innebär studier på halvfart under fyra terminer, vilket ger dig flexibilitet och möjlighet att själv planera din studietid. Stor del av utbildningen bedrivs på kliniskt träningscentrum (KTC) där studenten ges möjlighet att integrera teoretisk och praktisk kunskap i en autentisk simuleringsmiljö.

Verksamhetsförlagd utbildning
Utbildningens verksamhetsförlagda utbildning (VFU) sker främst vid sjukhusen i Borås, Trollhättan och Skövde. I de fall det är möjligt kan du genomföra din VFU på annan ort.

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Arbetsmarknad

Som intensivvårdssjuksköterska kan du arbeta såväl inom läns- och regionsjukvård som inom privat verksamhet. Du kan också arbeta utomlands, t.ex. genom att söka internationella uppdrag. Du har många möjligheter att vidareutbilda dig inom till exempel ledarskap, vårdutveckling och för internationellt arbete. Du kan också påbörja forskarstudier.

Hus
Borås
kalender
60 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-03-15
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.