Huvudmeny

Före kursstart

Kursplan och litteraturlista

Se sidan om kursplan och litteraturlista.

Vid inköp av litteratur för inläsning gäller följande:

  • Faktura och leveransadress:
    Högskolan i Borås
    Din signatur
    501 90 Borås

Kursbudget/resurser

  • Se över preliminär kursbudget och återkoppla till studierektor inom angiven tid.
  • Tänk på att spara timmar till ev. studiebesök samt att fördela timmarna för samtliga fem examinationstillfällen.

Kursinformationsmöte

Kalla i god tid till kursinformationsmöte.

Till mötet måste kommande studenter kallas (undantag är första delkursen i programs första termin, fristående kurser samt uppdragsutbildning) och gärna de som gick kursen senast den gavs.

På kursinformationsmöte ska kursrapporterna från föregående kurs gås igenom och vad som hänt som resultat av denna. Gå igenom kursplanen samt litteraturlista och genomför eventuellt en revidering. Tänk på att examensmålen i utbildningsplanen och planen för den vetenskapliga progressionen i förhållande till kursplanen.

Studenter bör få möjlighet att ha synpunkter på kursinnehållet och praktiska detaljer som schema och grupper men det är viktigt att påpeka att det är kursplanen och kursbudgeten som styr våra ramar liksom övergripande dokument som reglerar lärarutbildningen.

Ta också vara på möjligheten att under pågående kurs kalla kurslaget till kurslagsmöte på de tider som redan finns inlagda på onsdag eftermiddagar.

Schema

Kursinformation

Se övergripande regler och basnivån för kursinformation under sidan om kursinformation.

Innan studenterna har registrerat sig på kursen kan de inte se kursinformationen som finns i kursaktiviteten i PingPong. Om det finns information som studenterna behöver ta del av innan kursintroduktionen kan du som kursansvarig skriva ett välkomstbrev som publiceras på studentkullens programsida på kurs- och programtorget. Välkomstbrevet mailas till kommunikation@hb.se.