Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Fasad biblioteket

Om biblioteket

Bibliotekets huvudsakliga målgrupper är högskolans studenter, forskare och personal. Vissa av bibliotekets tjänster erbjuds även till andra bibliotek, studenter från andra lärosäten och allmänheten.

Biblioteket på Högskolan i Borås är ett offentligt bibliotek som är tillgängligt för alla. Samlingarna i biblioteket utgår från de utbildningar och den forskning som bedrivs vid högskolan, och är i första hand avsedda för personal och studenter vid högskolan. En stor del av bibliotekets samlingar är elektronisk och tillgängliggörs via biblioteket webbsida. För åtkomst till bibliotekets elektroniska samlingar utanför campus krävs att man är knuten till Högskolan i Borås.

Bibliotekets öppettider och kontaktuppgifter finns alltid att tillgå på bibliotekets webbsida.

Bibliotekets uppdrag

Bibliotekets uppdrag innefattar följande fem områden:

  • Informationsresurser
  • Det fysiska biblioteket
  • Det digitala biblioteket
  • Utbildning och handledning
  • Publicering

På sidan Bibliotekets uppdrag kan du läsa mer om vad varje område innebär.

Bibliotekets organisation

Biblioteket består av fyra funktioner:

  • Funktion Media
  • Funktion Digitala tjänster
  • Funktion Utbildning
  • Funktion Kundservice

Länk till Bibliotekets intranät - enbart för bibliotekets personal.