Huvudmeny
Fasad biblioteket

Om biblioteket

Bibliotekets huvudsakliga målgrupper är högskolans studenter, forskare och personal. Vissa av bibliotekets tjänster erbjuds även till andra bibliotek, studenter från andra lärosäten och allmänheten.

Bibliotekets uppdrag

Bibliotekets uppdrag innefattar följande fem områden:

  • Informationsresurser
  • Det fysiska biblioteket
  • Det digitala biblioteket
  • Utbildning och handledning
  • Publicering

På sidan Bibliotekets uppdrag kan du läsa mer om vad varje område innebär.

Bibliotekets organisation

Biblioteket består av fyra funktioner:

  • Funktion Media
  • Funktion Digitala tjänster
  • Funktion Utbildning
  • Funktion Kundservice

Länk till Bibliotekets intranät - enbart för bibliotekets personal.