Personal på biblioteket

På denna sida listas samtliga medarbetare på biblioteket uppdelat på de olika arbetsgrupper som finns på biblioteket. Klicka på en persons namn för att få tillgång till kontaktuppgifter.

Vill du se en mer grafisk överblick över alla medarbetare på biblioteket finns en sammanställning här.

Ledning

Användarservice

Ansvarig chef: Jonas Gilbert

Bibliotekssystem

Ansvarig chef: Katharina Nordling

Forskarstöd & bibliometri

Ansvarig chef: Katharina Nordling

IKT-pedagogik & medieproduktion

Ansvarig chef: Jonas Gilbert

Informationsförsörjning

Ansvarig chef: Katharina Nordling

Informationskompetens & språkpedagogik

Ansvarig chef: Jonas Gilbert

Kommunikation & webb

Ansvarig chef: Katharina Nordling