Huvudmeny

Nyhetsarkiv


Forskning
2019
Välj

Övertro på förskolebarns förmåga att själva ta till sig vetenskapligt innehåll

Övertro på förskolebarns förmåga att själva ta till sig...

Barn behöver bättre stöd för att förstå vetenskap. Det visar forskning från Göteborgs universitet och Högskolan i Borås.

Artificiell intelligens genrebild

Artificiell Intelligens – Forskning med oändliga möjligheter

Text + Film Se videon där forskaren Håkan Sundell berättar mer om högskolans AI-forskning.


Presentation om 3D-printade polymerer vann på stor konferens

Prisca Eutionnat, doktorand inom textilteknologi vann ”Best poster award” på en stor textilkonferens i Tyskland i slutet av november.


Ny professor med barn och familj i fokus

Hur hänger samhällets strukturer ihop med familjers sätt att agera i vardagen? Det är en av de frågor som forskaren Disa Bergnehr brinner för.


Termen som beskriver framtiden

Vi lever redan i en högteknologisk vardag. Men vad händer i framtiden?


Värdefulla kemikalier ska utvinnas ur avfall med ny teknik

Forskare inom resursåtervinning vid Högskolan i Borås ska utveckla ett koncept för att utvinna värdefulla kemiska ämnen ur biologiskt avfall.


Naturligt pigment – ytterligare en egenskap hos svamp

Ett användningsområde är produktion av färgämnen – något som är väldigt viktigt i exempelvis mat.