Huvudmeny

Nyhetsarkiv


Forskning
2020
Välj

Åsa Israelsson-Skogsberg

Nya perspektiv hjälper barn med hemventilator

En ny avhandling ger mer kunskap kring barnens, familjernas och de personliga assistenternas upplevelser.

Kund använder mobiltelefon vid kassan.

Mobilen – ett växande arbetsmiljöproblem inom handeln

Forskare har studerat hur anställda i handeln reagerar i betalsituationer där kunden nonchalerar dem och istället tittar ned i sin mobiltelefon.


Han utvecklade utbildningsmiljön – utses till ny hedersdoktor

Värdefulla insatser för Bibliotekshögskolan hedras genom utnämnandet av ny hedersdoktor.


Ett nytt textilt material ser dagens ljus

Syftet var att förbättra egenskaperna i materialet till en textilreaktor, istället ledde det till att ett helt nytt textilt material utvecklades.


Ny professor är skeptisk till hjärnhype

2019 var året då Anita Norlund blev professor i pedagogiskt arbete, hon påbörjade ett stort forskningsprojekt och badade 157 gånger.


Framgångsrik forskarutbildning siktar på att bli bäst i världen

Den sista januari disputerar den 25:e doktoranden vid forskarutbildningen inom Resursåtervinning.


Ny avhandling om nyckeln till framgångsrik digital innovation

Hannes Göbel har nyligen disputerat med avhandlingen Designing Digital Resourcing där han tittar på olika lösningar för digital innovation.


Ny professor med fokus på digitala kulturer

Jutta Haider, ny professor vid Bibliotekshögskolan, vill bidra till att samhällets miljökommunikation verkligen gör skillnad.


Så formas studenters yrkesidentitet

En ny avhandling visar att under en akademisk utbildning sker en kontinuerlig övergång till arbetslivet.


Ny unik metod för andra generationens bioetanol

Nu kan teknik för att behandla avloppsvatten användas till att producera bioetanol från jordbruksavfall.