Huvudmeny

Nyhetsarkiv


Forskning
2019
Välj

Birgitta Wireklint Sundström

Patientperspektiv i fokus för ny professor

Hennes forskning belyser den prehospitala akutsjukvården i syfte att öka träffsäkerheten i bedömningen på larmcentral och inom ambulanssjukvård.

Smarta textilier

Nätverk stärker forskning inom smarta textilier

Två av högskolans forskare är med i CONTEXT, ett europeiskt nätverk som ska sammanlänka forskning och innovation inom avancerade smarta textilier.


Vårens bidragsmottagare klara

I dag tillkännager Sparbanksstiftelsen Sjuhärad vårens bidragsmottagare. Högskolan i Borås får nästan 1,7 miljoner kronor.


Hon söker det inre seendet

Vad är egentligen kreativitet? Och hur ser det ut? Stefanie Malmgren de Oliveira har kartlagt modedesignerns inre process med sin doktorsavhandling.


Ny professor vill lyfta betydelsen av det existentiella...

Gunilla Carlsson är ny professor i vårdvetenskap.


Boråsforskare förbättrar världskänt ramverk

Tre informatikforskare vid Högskolan i Borås omnämns som ”contributors” i ny ITIL version (ITIL v4).


Ett steg närmare verklighet för smart mensskydd

Text + Film Innovationen Spacerpad – en återanvändningsbar, smart binda har nu testats i två månader av kvinnor i Kenya. Nu är det dags för uppföljning.


Ny studie: Därför uppstår vårdskador i ambulansen

Landets första kartläggning av patientsäkerheten i ambulanssjukvården har genomförts: 4,3 avvikande händelser per 100 ambulansutryckningar sker.


Ny professor vill motverka åldersdiskriminering

Karin Josefsson är ny professor i vårdvetenskap. Hon vill se en ökad kunskap om attityder och bemötande av äldre.


Ny professor sätter Borås på kartan

Petra Angervall har under sin forskarkarriär intresserat sig för hur jämställdhet och genusmönster inom akademin ser ut.