Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Nyhetsarkiv


Forskning
2020
Välj

Barn i förskolan

Verksamhetens villkor begränsar barns inflytande

Barns inflytande är ett centralt mål i förskolan. Men i praktiken underordnas det konkurrerande mål i läroplanen och andra behov i verksamheten.

Anita Norlund

För bra för att vara sant? Nytt podd-avsnitt om myter i skolan

Anita Norlund, professor i pedagogiskt arbete, berättar om ny forskning och tipsar om när lärare bör dra öronen åt sig.


Inkluderande lärmiljöer – en pågående process

Sju kommuner har under tre år arbetat för att utveckla inkluderande lärmiljöer och därmed skapa goda förutsättningar för alla barns lärande.


Romulo Enmark gav Högskolan i Borås en ljus framtid

Före detta prefekten Romulo Enmark har stått för sådana enastående insatser vid Högskolan i Borås att han nu utsetts till hedersdoktor.


Ny handbok ska hjälpa utsatta grupper till bättre...

Hur upplevs färdtjänsten och hur kan reseupplevelsen förbättras? Detta har forskare vid Högskolan i Borås och Karlstads universitet studerat.


Snabbar på utvecklingen av skyddsutrustning

Textilhögskolan, tillsammans med Science Park Borås, bistår med kompetens och brett kontaktnät inom det textila området.


1,4 miljoner kronor stärker forskning och utbildning

Medlen kommer att användas till mycket, bland annat att studera hur ambulanssjuksköterskor hanterar mötet med svårt sjuka patienter.


Corona inget hinder: Högskolans första disputation via videolänk

Deltagare och publik från flera olika länder följde när doktoranden Sina Seipel försvarade sin avhandling.


Ny produktionsmetod kan ta smarta textiler till marknaden

I sin doktorsavhandling visar Sina Seipel, doktorand vid Textilhögskolan, ett sätt att producera smarta textiler hållbart och ekonomiskt.


Design och innovation inom avancerad textiltillverkning

Textilhögskolan tar ledningen när det gäller att införa en ny nivå av kreativitet inom textilteknik och små till medelstora textilföretag.