Huvudmeny

Nyhetsarkiv


Forskning
2018
Välj

Grön hänglås-ikon på tangentbord

Öppenhet inte alltid för samhällets bästa

Med öppenhet som ledord avslöjas korruption och forskning görs tillgänglig. Professor Jan Nolin konstaterar dock att öppenhetsidealen har en baksida.

Detaljbild från projektet

Matrester blir hållbar och ekonomiskt gynnsam bioplast

Pedro F Souza Filho har med sin forskning försökt utröna hur vi, på bästa sätt, tar till vara på de enorma mängder rester som matindustrin...


Kunder gillar kyldörrar i matbutiken

Kyldörrar i matbutiken, vid varor som måste vara kylda, minskar butikens energibehov och kostnader. Men hur påverkas kunden?


Framtidens avloppsreningsverk kan bli hållbara bioraffinaderier

Framtidens avloppsreningsverk kan få en bredare funktion än i dag genom att ställas om till bioraffinaderier.


Forskning ska stärka barnens röst i vården

Vårdforskarna Laura Darcy och Katarina Karlsson ska undersöka hur vården i Sjuhärad kan möta barnkonventionen som lag.


Nytt internationellt samarbete ger dubbel doktorsexamen

Nytt avtal med University of Mazandaran i Iran om forskarutbildning som ger dubbel doktorsexamen.


Självkörande bil tar hand om returen och räddar miljön

Nu ska forskare utveckla en självkörande bil som tar hand om returen åt dig – hämtar paketet, kör till postkontoret och postar det.


Föränderlig gardin från Smart Textiles i kongresshuset

På Borås Kongress hänger gardinen ”Gradient weave” – första delen av ett forskningsprojekt om hur ljus påverkar design.


Svampar omvandlar restprodukter till mat, bränsle och foder

Usch blir till resurs i projektet Ways2Taste där forskare utvecklar metoder för att odla svampar på restprodukter som annars skulle ha blivit avfall....


Så blev högskolan bäst på hållbar utveckling

Välkommen på boksläpp för rapporten ”Från tyst vår till het sommar – att implementera hållbar utveckling vid ett akademiskt lärosäte".