Huvudmeny

Nyhetsarkiv


Forskning
2017
Välj

Bengt Persson

Samhällsengagerad pedagogikforskare lämnar över vid pension

Bengt Persson har gjort sig ett namn inom den internationella forskarscenen för sitt arbete med inkludering i skolan. Nu går han i pension.

Svamp i labbet

Från doktorsavhandling till företag

Ramkumar Nair, nydisputerad i Resursåtervinning, utvecklade en teknologi under sitt avhandlingsarbete som nu har lett till ett nystartsföretag.


Mindre vatten gynnsamt vid produktion av biogas

Nya processer för torrötning av avfall vid biogasproduktion ger minskad förbrukning av vatten och energi samt mindre restprodukter.


Ny forskning ger historisk bild av läsdebatten

Larmrapporter om minskande läsning och försämrad läsförmåga. Så ser den ut idag. Nu ska forskare göra en tillbakablick på den politiska läsdebatten.


Textilhätta kan mäta hjärnaktivitet på för tidigt födda barn

Forskare har tagit fram en textilbaserad hätta som kan förenkla långtidsregistrering av hjärnaktivitet hos för tidigt födda barn.


Tjugo år med öppen och unik vetenskap

Det är 20 år sedan tidskriften Human IT grundades vid högskolan. Tidskriften var en av de första vetenskapliga open access-tidskrifterna i världen.


Ny handbok om innovationstävlingar

Hur kan öppen digital innovation organiseras genom att använda tävling som organisationsform?


Regionen under lupp

Det finns en del att se över i den politiska organisationen i Västra Götaland. Det framkommer i en forskningsrapport vid Högskolan i Borås.


Ny metod gör bioetanol av jordbruksavfall – i befintliga...

Det går att producera bioetanol av jordbruks- och industriavfall i redan befintliga fabriker på ett socioekonomiskt hållbart sätt.


Intelligenta bilar ger svar om konkurrenskraftig digitalisering

Ny forskning visar hur etablerade företag kan hålla sig konkurrenskraftiga under digitala omställningar.