Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Våra forskar­utbildningar

Är du intresserad av att lära dig mer och att fördjupa dig inom något av våra forskningsområden? Är du intresserad av att bidra till samhället med ny kunskap? Då är forskarutbildning vid Högskolan i Borås något för dig!

På Högskolan i Borås har du möjlighet att studera på forskarnivå inom fyra områden: Bibliotek och informationsvetenskap, Människan i vården, Forskarskolan i Resursåtervinning samt Forskarskolan i Textil och mode. Högskolan har totalt sex forskarutbildningar knutna till dessa områden:

  • Biblioteks- och Informationsvetenskap
  • Resursåtervinning
  • Vårdvetenskap
  • Design
  • Textil materialteknik
  • Textilt management

Samtliga högskolans forskarutbildningar har sin bas i etablerade utbildnings- och forskningsmiljöer med god anknytning till omgivande samhälle och näringsliv.

Forskarutbildning är en viktig del i högskolans uppdrag och ansvar, och som doktorand - som man kallas när man är forskarstuderande - bidrar du till forskningen vid högskolan. Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildning man kan läsa, och den förbereder för en karriär inom forskning och utveckling såväl inom akademin som utanför.

Högskolan i Borås har ett åttiotal verksamma doktorander på högskolans forskarutbildningar. Högskolan i Borås har även doktorander inom andra ämnen vars utbildning bedrivs i samarbete med andra lärosäten.

Utbildningen omfattar normalt 240 högskolepoäng vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Forskarutbildningen består av ett avhandlingsarbete och ett för doktoranden individuellt kurspaket som stödjer avhandlingsarbetet. För högskolans doktorander utses alltid en huvudhandledare och minst en biträdande handledare. Varje forskarutbildning beskrivs och regleras i en allmän studieplan (ASP), och doktorandens studier planeras och följs upp i en individuell studieplan (ISP).

Högskolan i Borås har som utgångspunkt att doktorander också har en doktorandanställning. Doktorandanställningar vid Högskolan i Borås utlyses alltid via webben Jobba hos oss. En doktorand kan också vara extern finansierad, det vi kallar för samverkansdoktorand.