Resursåtervinning

Högskolan i Borås har i mer än 20 år fokuserat på att utveckla forskning, utbildning och innovation inom hållbar energi- och materialhantering. En komplett akademisk miljö har utvecklats inom ämnet resursåtervinning där utbildning på grundnivå (högskoleingenjör), avancerad nivå (magister och master) och forskarnivå (doktorsexamen) är integrerad med världsledande forskning. 

Högskolan i Borås är nationellt unik genom att ha skapat en forskningsmiljö med ett tydligt fokus inom resursåtervinning och hållbar utveckling.

Vår utbildning och forskning bidrar till flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling, men framför allt till: 

 • Hälsa och välbefinnande
 • Rent vatten och sanitet
 • Hållbar energi för alla
 • Hållbara städer och samhällen
 • Hållbar konsumtion och produktion
 • Bekämpa klimatförändringarna
 • Genomförande och globalt partnerskap

Illustration av FN:s globala mål

Forskningsmiljön är flervetenskaplig med följande inriktningar:

 • Bioteknik
 • Kemiteknik
 • Polymerteknik
 • Textilteknik
 • Energiteknik
 • Resource Management

Kopplade till forskarskolan finns ett tjugotal professorer, docenter och andra seniora forskare. Forskarutbildningen leds av en områdesansvarig och en studierektor.

Utvecklingen sedan 2011 har varit mycket god och i december 2023 hade 40 doktorander disputerat. Ungefär lika många var då antagna till forskarutbildningen, ca hälften kvinnor och hälften män. 

Forskarutbildningen är fyraårig och består av ett år kurser samt tre år egen forskning. Forskningen publiceras fortlöpande i vetenskapliga tidskrifter och utbildningen avslutas med en disputation då arbetet presenteras och försvaras offentligt. En huvudhandledare och minst en biträdande handledare leder, stödjer och utmanar doktoranden under studietiden.

För att bli antagen till forskarutbildning i resursåtervinning krävs att studenten har en examen på avancerad nivå med tillräcklig anknytning till forskarutbildningsämnet resursåtervinning. Föreslagen examinator och föreslagen huvudhandledare gör en bedömning att den sökande har sådan förmåga som krävs för att klara forskarutbildningen. Den studerande ska dessutom ha kunskaper i engelska motsvarande svensk gymnasienivå.

Forskarutbildning i Sverige är utan kostnad för doktoranden. Dock måste doktorandens levnadsomkostnader garanteras, vilket till exempel kan ske med en doktorandanställning vid Högskolan i Borås, en anställning vid annat lärosäte eller i samverkan genom en anställning vid ett företag eller offentlig inrättning.

Områdesansvarig:
Mohammad Taherzadeh, professor

Studierektor:
Tomas Wahnström, tekn. dr. 

Allmän studieplan för Resursåtervinning (pdf)

Handbok för forskarutbildningen i Resursåtervinning (pdf)