Huvudmeny
Doktorshatt med högskolans hattmärke

2018-11-09

Nominera nästa hedersdoktor

Nu har du som medarbetare chansen att nominera personer för utnämning till hedersdoktor. Din nominering måste vara inlämnad senast 29 november.

Det är nämnderna, som efter avstämning med rektor, beslutar om utnämning. Ett hedersdoktorat är ett uttryck för högskolans uppskattning av en individs mycket framstående insatser för högskolans verksamhet.

Det är endast anställda vid högskolan som får nominera personer. Förslag ska lämnas till sekreteraren i berörd nämnd i ett förslutet kuvert. Den nominerade ska inte vara informerad.