Huvudmeny
Elever i ett klassrum

2019-04-16

Högskolans lärarutbildningar håller hög kvalitet

Lärarutbildningarna vid Högskolan i Borås håller hög kvalitet vid den nationella granskningen som genomförts av Universitetskanslersämbetet.

Förskollärarutbildningen, Grundlärarutbildningen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, samt Grundlärarutbildningen, inriktning årskurs 4-6, får godkänt på samtliga bedömningsområden med tillhörande bedömningsgrunder vid Universitetskanslersämbetets, UKÄ:s, granskning av landets lärarutbildningar. Omdömet är hög kvalitet för dessa utbildningar. Endast utbildningen Grundlärarexamen med inriktning fritidshem uppvisade brister när utvärderingen genomfördes och får nu ett år på sig att åtgärda...

Driftsinformation RSS


Nytt lösenord för det trådlösa nätverket Eduroam från 5 mars

Från och med 5 mars införs ett nytt system för lösenord till det trådlösa nätverket Eduroam. Du kommer inte längre kunna använda samma lösenord...


Akut uppdatering av utskriftstjänst.

Idag 15:00 så kommer det att göras en säkerhetsuppdatering av utskriftssystemet vilket kan leda till svårigheter med att skriva ut under en kortare...

Till alla meddelanden