Internationalisering

Akademins internationalisering

Internationalisering handlar om att vi som lärosäte är en aktiv part i ett större, globalt sammanhang av kunskapsutveckling.  Det handlar lika mycket om att skapa möjligheter för personal, forskare, lärare och studenter att ta del av internationella sammanhang och globala erfarenheter som om att skapa förutsättningar för detta i strukturer och processer. Akademins ledning har för 2022 valt att fokusera på följande övergripande mål för internationalisering avseende utbildning:

Öka internationaliseringen, bland annat genom projekt och partnerskap för utbyten och utbildningsutveckling.

Rekrytera internationella juniora och seniora forskare inklusive gästprofessorer, samt öka internationell samverkan med utbildnings- och forskningsmiljöer med önskvärd profilering.

Detta konkretiseras i institutionernas respektive handlingsplaner

Gruppen för internationalisering vid akademin sammankallas av akademisamordnare för internationalisering och består av: Ramón Garrote, IPA; Josefin Lindell-Sjögren, IPA, Peter Rittgen, IT; Elena Maceviciute, BoI, samt internationell koordinator, Camilla Carlsson.

Styrdokument internationalisering

Internationalisering i praktiken

Arbetar konkret för akademins internationalisering gör