Internationella projekt och nätverk

Rena forskningsprojekt hittar du bland forskningsprojekt. Nedan ges exempel på olika slags projekt och samarbeten av internationell karaktär, med gemensam nämnare att de på olika sätt bidrar till högskolans mål.