Nordplussamarbeten

GLOSS, Global Teaching for Sustainable Society

Detta är ett Nordplussamarbete där vi har fokus på samverkan inom lärande med det globala syd och i denna fas arbetar med frågor kring virtuell praktik och dekolonisering av utbildningen. Samarbetspartners är här Oslo Metropolitan University, Inland Norway University of Applied Sciences, Norwegian University of Science and Technology, Karlstads universitet, Malmö universitet, University College of Northern Denmark, The Arctic University of Norway, University of Eastern Finland, University of Oulu, Via University College, Western Norway University of Applied Sciences.

Samarbete med fokus på förskollärarutbildning

Institutionen för pedagogiskt arbete ingår i ett Nordplusnätverk med sju lärosäten i fem länder; Kaunas College i Litauen, Åbo Akademi i Finland, Nord- universitetet i Nesna, University College Lillebaelt och University College Northern Jutland i Danmark. Sverige representeras av Högskolan i Borås och Mittuniversitetet. Nätverket erbjuder studenter från dessa lärosäten att komma samman under en intensivvecka och de olika lärosätena turas om att vara värd för veckan. Temat som nätverket arbetar med de närmaste åren heter Children, Culture and Language och fokuserar på barns språkutveckling och då framförallt nyanlända och flyktingbarns språkutveckling.