Före kursstart

Kursplan och litteraturlista

Kursplan och litteraturlista kan hämtas från KursInfo som är Högskolans lokala utbildningsdatabas. Systemet är endast tillgängligt i högskolans nätverk eller via VPN.

Kurslitteratur lånas i första hand av kollegor eller på biblioteket. Om inte det är möjligt ska prefekt och/eller proprefekt kontaktas för godkännande för inköp av kurslitteratur. Följande gäller:

  • Lärare beställer litteratur själv via Proceedo->Inköp. 
  • Faktura och leveransadress:
    Högskolan i Borås
    Din signatur
    501 90 Borås

Kursbudget/resurser

  • Se över preliminär kursbudget vid planeringsdagar och skriv in i Retendo inom angiven tid.
  • Ändringar i kursbudgeten kan göras efter planeringsdagarna genom återkoppling med proprefekt eller vid återrapportering av kurs.

Kurslagsmöte

Ta vara på möjligheten att före kursstart kalla kurslaget till möte för genomgång av kursens innehåll.

Kursansvarig ska meddela vilka som är kursansvariga och vilka som är rapportörer i Ladok för kurstillfället. Meddela a3@hb.se. Attestant meddelas via examinatorslistan för terminen.

Schema

Kursinformation

Se övergripande regler och basnivån för kursinformation under sidan om kursinformation.

Innan studenterna har registrerat sig på kursen kan de inte se kursinformationen som finns i kursaktiviteten i Canvas. Om det finns information som studenterna behöver ta del av innan kursintroduktionen kan du som kursansvarig skriva ett välkomstbrev som du publicerar på studentkullens programsida på kurs- och programtorget. Välkomstbrevet skickas med e-post till kommunikation@hb.se som ombesörjer att brevet publiceras på webben. Börja helst med information när och hur program- och kursstarten sker.

Vid fortsättningskurser i program används Canvas programaktivitet för att informera studenter innan kursstart.