Akademins administrativa stöd och service

Centralt verksamhetsstöd

Utbildningsadministration

Utbildningshandläggarna nås även via funktionsbrevlådan polisutbildning@hb.se

Utbildningshandläggarna administrerar studentens väg genom utbildningen. Detta innebär att arbeta med schemaläggning, information inom ramen för utbildningar, handläggning av studentärenden och studieplanering, fältstudieveckor, figuranter, kursplaneberedning, Plikt- och prövningsverket, rese-/logibokningar, beställning av kurslitteratur, litteraturlistor till biblioteket och mötesanteckningar. Utifrån administrativ kompetens, är utbildningshandläggare ett bollplank till kärnverksamheten i diverse frågor.

Utbildningshandläggare placerade vid Akademin för polisiärt arbete:

Ledningsstöd

Servicemän

Servicepersonalen är anställd av Polismyndigheten och placerad vid Akademin för polisiärt arbete för att ansvara för allt polisiärt materiel såsom uniformer, vapen, fordon, datakort,larm och passagehantering samt övningsmiljöer. De ansvarar också för logistik, säkerhet, inköp/beställningar, provningar, besiktningar, service och reparationer av polisiärt materiel.

Ekonomi

Campus och hållbarhet

Campus och hållbarhet har ansvar för att arbeta strategiskt med högskolans lokalförsörjning och operativt med genomförande av beslutade lokalprojekt samt högskoleövergripande med servicefunktioner såsom säkerhet, reception, telefoni, campusservice, vaktmästeri samt post- och godsmottagning. Vidare administrerar vi högskolans miljöledningssystem och rådgivning ges i frågor som rör hållbarhet.

  • Beställningar och felanmälningar skickas till: campusservice@hb.se
  • Växel: 033-435 40 00
  • Besöksadress: Plan 2, Receptionen hus A i byggnad Balder, Allégatan 1

IT

Till IT-avdelningens servicedesk kan du vända dig med frågor som rör högskolans IT-tjänster, t.ex. frågor eller problem med högskolans nät, ditt användarkonto eller åtkomst till programvaror.

  • Ärende skickas till: it@hb.se
  • Telefon: 033-435 46 90
  • Servicedesk: B3, byggnad Balder

Avdelningen HR

Ansvarar för frågor kring lön, tjänsteresor, försäkringar samt sjuk/VAB-anmälan för personal anställd vid Högskolan i Borås.

  • Ärende skickas till: hr@hb.se 
  • Servicetelefon till HR-lön: 033-435 43 00 (telefontid varje dag kl. 08:30–11:30)

Avdelningen Kommunikation

Hit kan du vända dig med frågor som rör webben, marknadsföring, presskontakt och studentrekrytering.

IKT

IKT-pedagogen kan ge dig handledning, stöd och bolla tankar och idéer i frågor kring användningen av digitala verktyg och lärresurser.

Medieproduktion

Till medieproducenten kan du vända dig med frågor som rör inspelning av föreläsningar eller annat rörligt utbildningspedagogiskt material.

Studie- och karriärvägledning

Studievägledning, antagnings- och behörighetsfrågor

Studentcentrum

Studentcentrum tillhandahåller studentnära och administrativt stöd till studenter inom studie- och karriärvägledning, studenthälsa, stöd för studenter med funktionsnedsättning genom ett riktat pedagogiskt stöd, studentexpeditionen och studentombudsman.

Mer information om Studentcentrum finns på följande webbsida: Studentcentrum - Högskolan i Borås (hb.se)