Akademins administrativa stöd och service

Utbildningshandläggarna nås även via funktionsbrevlådan polisutbildning@hb.se

Utbildningshandläggarna administrerar studentens väg genom utbildningen. Detta innebär att arbeta med schemaläggning, information inom ramen för utbildningar, handläggning av studentärenden och studieplanering, fältstudieveckor, figuranter, kursplaneberedning, Plikt- och prövningsverket, rese-/logibokningar, beställning av kurslitteratur, litteraturlistor till biblioteket och mötesanteckningar. Utifrån administrativ kompetens, är utbildningshandläggare ett bollplank till kärnverksamheten i diverse frågor.

Utbildningshandläggare placerade vid Akademin för polisiärt arbete:

 

Servicemän

Servicepersonalen är anställd av Polismyndigheten och placerad vid Akademin för polisiärt arbete för att ansvara för allt polisiärt materiel till utbildningen.

Det innebär att de ansvarar för följande: uniformer, vapen, fordon, datakort,larm och passagehantering samt övningsmiljöer. De ansvarar också för logistik, säkerhet, inköp/beställningar, provningar, besiktningar, service och reparationer av polisiärt materiel.

Servicepersonalen nås via telefon eller e-post.