Kristin Häggkvist

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4579 E-post: kristin.haggkvist@hb.se Rumsnummer: B527 Signatur: KIHA