Kristin Häggkvist

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4579

E-post: kristin.haggkvist@hb.se

Rumsnummer: B527

Signatur: KIHA