Bild på högskolans cykelparkering

Mål och handlingsplaner

I den högskolegemensamma handlingsplanen redovisas övergripande mål, detaljerade mål, utredningsmål och aktiviteter som ska genomföras under perioden. Utifrån denna handlingsplan upprättas sedan specifika planer för högskolans tre akademier samt Verksamhetsstöd.

Högskolegemensamma dokument

Målperioden 2022–2025

  • Högskolan i Borås integrerar hållbar utveckling och Agenda 2030 i utbildning och forskning inom ramen för respektive ämnes- och kompetensområde.
  • Högskolan i Borås kännetecknas av hållbar resursanvändning internt och i relation till samhället. Arbetet baseras på engagemang från ledning, medarbetare och studenter.
    Läs mer om de högskolegemensamma målen

Målperioden 2017-2019 (2020–2021)

Akademi för textil, teknik och ekonomi

Handlingsplan 2019

Tidigare handlingsplaner och uppföljning

Akademi för vård, arbetsliv och välfärd

Handlingsplan 2019

Tidigare handlingsplaner och uppföljning

Akademi för bibliotek, information, pedagogik och IT

Handlingsplaner och uppföljningar 2017-2021

Högskolan i Borås har ett pågående tillgänglighetsarbete med filer, och denna fil beräknas vara klar under 2022. Under tiden kan du kontakta Maria Vesterlund för att få hjälp med tillgängligheten för detta dokument.

Tidigare handlingsplaner och uppföljning

Verksamhetsstöd

Handlingsplan 2020

Tidigare handlingsplaner och uppföljning