Bild på högskolans cykelparkering

Mål och handlingsplaner

I den högskolegemensamma handlingsplanen redovisas övergripande mål, detaljerade mål, utredningsmål och aktiviteter som ska genomföras under perioden. Utifrån denna handlingsplan upprättas sedan specifika planer för högskolans tre akademier samt Verksamhetsstöd.

Högskolegemensamma dokument

Målperioden 2017-2019 (2020)

Akademi för textil, teknik och ekonomi

Handlingsplan 2019

Tidigare handlingsplaner och uppföljning

Akademi för vård, arbetsliv och välfärd

Handlingsplan 2019

Tidigare handlingsplaner och uppföljning

Akademi för bibliotek, information, pedagogik och IT

Handlingsplaner och uppföljningar 2017-2020

Tidigare handlingsplaner och uppföljning

Verksamhetsstöd

Handlingsplan 2020

Tidigare handlingsplaner och uppföljning