Bild på högskolans cykelparkering

Mål och handlingsplaner

I den högskolegemensamma handlingsplanen redovisas övergripande mål, detaljerade mål, utredningsmål och aktiviteter som ska genomföras under perioden. Utifrån denna handlingsplan upprättas sedan specifika planer för högskolans tre akademier samt Verksamhetsstöd.

Diskussionunderlag inför dialogmöte 16 respektive 23 juni 2020 kring arbetet med att sätta nya mål för 2021–2030: 
Diskussionsunderlag, Agenda 2030 – mål 2021– 2030 vid HB 16 juni 2020.pdf
Nya Högskolegemensamma Mål för hållbar utveckling 2021–2030.pdf

Högskolegemensamma dokument

Målperioden 2017-2019 (2020)

Akademi för textil, teknik och ekonomi

Handlingsplan 2019

Tidigare handlingsplaner och uppföljning

Akademi för vård, arbetsliv och välfärd

Handlingsplan 2019

Tidigare handlingsplaner och uppföljning

Akademi för bibliotek, information, pedagogik och IT

Handlingsplaner och uppföljningar 2017-2020

Tidigare handlingsplaner och uppföljning

Verksamhetsstöd

Handlingsplan 2020

Tidigare handlingsplaner och uppföljning