Kursutvärdering - resurssidor

Du har just börjat förbereda höstens kursansvar - går igenom kursplanerna och funderar på undervisningsmoment och examinationer. Ska du köra på i samma hjulspår som tidigare kursomgång eller finns det förbättringar att genomföra? Hur ser senaste kursrapporten ut? När du har bestämt dig, kanske i samverkan med ditt kurslag, är det dags att designa kursen i lärplattformen,boka salar i KronoX osv. Du ska även börja planera din kursvärdering som studenterna ska göra mot slutet av kursen - eller kontinuerligt under hela kursen - valet är ditt.

Så här gör du:

Ställ konkreta frågor där du räknar upp de parametrar som ingått i kursen. Hur fungerade valen av undervisningsmoment (räkna upp momenten i just din kurs), kurslitteratur (samma här) och examinationer (och här) för att stödja studentens lärande och uppnående av kursens mål? Fråga om studenternas upplevelse av de olika momenten, det är de experter på!

Du kan göra detta muntligt, skriftligt, i enkätform på SUNET Survey eller på något annat sätt MEN du behöver dokumentera kursvärderingen för att ha den som grund i skrivandet av din obligatoriska Kursrapport. Från Riktlinjerna för kurs- och programutvärdering (dnr 589-17) hämtar vi följande analysfrågor som ska behandlas i Kursrapporten:

  • Hur har kursens innehåll, undervisningsformer och examinationsformer stött studenternas lärande?
  • Hur har kursen forskningsanknutits?
  • Hur har kursen fungerat i relation till övriga kurser i programmet?
  • Hur har kursens resurser använts och upplevts?

Du behöver säkert diskutera med kollegor, studierektor och andra kring vissa delar för att kunna besvara dessa.

"Högskolepedagogisk debatt" nr 1 2017 var ett temanummer som kan tjäna som inspiration och fördjupning. Läs gärna detta via nedanstående länk.

Högskolepedagogisk debatt nr 1 2017

Vill du läsa mer om bakgrunden till vår uppdatering av kvalitetsarbetet med kursvärderingar 2020 kan du gå in på denna sidas undersida "Bakgrund".

Vill du se exempel på hur man utformar en kursvärdering som följer upplägget med "Constructive Alignment"/Konstruktiv länkning går du in på denna sidas undersida "Exempel på kursvärdering".