UKÄ:s utbildningsutvärderingar

Program som nationellt utvärderades 2017/2018/2019

Utbildning vid akademin för textil, teknik och ekonomi

Forskarutbildning i Textil materialteknik
UKÄs rapport - Forskarutbildning i Textil materialteknik
UKÄs Uppföljningsrapport - Forskarutbildning i Textil materialteknik

Program som nationellt utvärderades 2018/2019

Utbildningar vid akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Förskollärarutbildning, 210 hp

UKÄs rapport - Förskollärarutbildning

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp

UKÄs rapport - Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem

UKÄs uppföljningsrapport - Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

UKÄs rapport - Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

UKÄs rapport - Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Utbildning vid akademin för textil, teknik och ekonomi

Forskarutbildning i Design

UKÄs rapport - Forskarutbildning i Design

Program som nationellt utvärderades 2019/2020

Utbildning vid akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk, 270 hp

UKÄs rapport - Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk

Program som nationellt utvärderades 2021/2022

Utbildning vid akademin för vård arbetsliv och välfärd

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp (Tematisk utvärdering)

UKÄs rapport - Sjuksköterskeutbildning

Program som nationellt utvärderades 2022/2023

Utbildning vid akademin för vård arbetsliv och välfärd

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård, 60 hp

UKÄs rapport - Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

UKÄs rapport - Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård