UKÄ:s utbildningsutvärderingar

Program som nationellt utvärderades 2017/2018/2019

Utbildning vid akademin för textil, teknik och ekonomi

Forskarutbildning i textil materialteknik
UKÄs rapport
UKÄs uppföljningsrapport

Program som nationellt utvärderades 2018/2019

Utbildningar vid akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Förskollärarutbildning, 210 hp

UKÄs rapport

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp

UKÄs rapport

UKÄs uppföljningsrapport

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

UKÄs rapport

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

UKÄs rapport

Utbildning vid akademin för textil, teknik och ekonomi

Forskarutbildning i design

UKÄs rapport

Program som nationellt utvärderades 2019/2020

Utbildningar vid akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk, 270 hp

UKÄs rapport