Resultat från genomförda utvärderingar

Utvärderingar genomförs på följande fyra nivåer: löpande kursutvärderingar, löpande programutvärderingar, lokala utbildningsutvärderingar och nationella utbildningsutvärderingar.

Genomförda utvärderingar resulterar i kursrapporter, programrapporter, handlingsplaner från lokala utbildningsutvärderingar samt rapporter från Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) utbildningsutvärderingar.

Programrapporter, handlingsplaner från lokala utbildningsutvärderingar samt rapporter från UKÄ:s utbildningsutvärderingar kommer du till genom att klicka på någon av länkarna nedan. Kursrapporter publiceras för respektive kurs på canvas-sidan ”Kursrapporter vid Högskolan i Borås”.