Projektpärm

EU-projektets alla relevanta underlag samlas i en projektpärm enligt mallen Innehåll projektpärm. Utöver underlag såsom fakturakopior, anställningsavtal, tidrapporter, kontrakt o.s.v. måste även interna policys och rutiner finnas dokumenterade tillsammans med kopior på använda avtal för inköp i projektet. Detta för att kunna styrka att de vid tidpunkten för inköpet gällande upphandlade leverantörer och avtal har använts. Processen med eventuella direktupphandlingar och andra upphandlingar ska också finnas väl dokumenterade i projektpärmen.  

Det är viktigt att pärmen hålls uppdaterad löpande i händelse av en granskning från EUs sida. EUs revisorer kan granska redovisningen upp till fem år efter projektets slututbetalning. Projektpärmen måste därför sparas i fem år efter slututbetalningen.

Innehåll projektpärm (Word)

Inköp (länk)

Tjänsteresor och möten (länk)

Representation (länk)

Lokalt villkorsavtal (länk)

Centralt villkorsavtal-t (extern länk)