Academic Communication

Academic Communication är ett forum för kompetensutveckling inom muntlig och skriftlig kommunikation på engelska för professionella och vetenskapliga ändamål. Aktiviteterna är riktade till högskoleanställda, oavsett roll. Målet är att stötta internationalisering och forskning.

Alla aktiviteter genomförs på engelska. Aktiviteterna som genomförs är till exempel seminarier, workshoppar och skrivretreat.

Läs mer om högskolans skrivretreat.

Läs mer om högskolans mini-skrivretreat, Just Write!

Avdelningen Kommunikation, Enheten för högskolepedagogisk forskning och utveckling (HUF), Grants and Innovation Office samt språkhandledarna på biblioteket erbjuder alla support i frågor kring akademisk kommunikation. Utöver deras vanliga ansvarsområden, samarbetar funktionerna för att erbjuda kompetensutvecklingsaktiviteter under rubriken Academic Communication.

Ta gärna kontakt med Eva Medin om du vill veta mer eller har förslag för framtida aktiviteter.

Kommande och pågående aktiviteter

Resurser