Doktorsexamen

Ansökan om examen och examensbevis på forskarnivå görs i Ladok för studenter efter det att kurser och avhandling har blivit godkända.

Examensbeviset är ett dokument som visar att du har uppfyllt fordringarna för en viss examen. Examensbeviset från Högskolan i Borås är tvåspråkigt (svenska/engelska). Examensbevis ska utfärdas så snart som möjligt efter det att komplett ansökan om examen inkom till högskolan.

Examensbeviset innehåller en bilaga, Diploma supplement, som beskriver den erhållna examen samt dess plats i det svenska utbildningssystemet.

Digitala examensbevis
Från och med 4 april 2024 utfärdas endast digitala examensbevis. Det digitala examensbeviset består av en PDF-fil med en e-stämpel.

När examen utfärdats skickas en avisering till den e-postadress som angivits i Ladok. Du kan själv hämta hem examensbeviset och skriva ut det om så önskas. Detta kan göras upprepade gånger vid behov.

Examensbeviset är e-stämplat. Det innebär att dokumentet inte kan ändras efter hämtningen från Ladok. Verifiering av stämpeln kan göras genom att ladda upp dokumentet på Ladoks sida för verifiering, som finns länkad på ditt examensbevis. Det är också möjligt att verifiera e-stämpeln via Adobe. Giltighetstiden på e-stämpeln är 2 år, därefter behöver en ny PDF-fil hämtas hem för att examensbeviset ska ha en giltig e-stämpel.

Överklaga

Om du är missnöjd med högskolans beslut kan du överklaga detta hos Överklagandenämnden för högskolan.

Överklaga