Anmälan till doktorspromotion 2025

Vänligen fyll i formuläret nedan. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ceremonimästare Emily Larsson.

Anmälan doktorspromotion 2025

Välkommen att registrera din medverkan.

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Genrep

Den 8 maj genomförs ett genrep kl. 13:30-15:30 på Borås Kongress. Under genrepet går vi igenom alla moment som kommer att ske under ceremonin. Genrepet är obligatoriskt.

Jag kommer att närvara vid genrepet: *

Insignier

Det finns ett antal insignier som används i samband med en doktorspromotion som bevis/tecken på att personen föräras doktorsgraden. Vid Högskolan i Borås används hatt/krans, ring och diplom. 

Vilken doktorsexamen du har avgör om du bär hatt eller krans under ceremonin. 

Läs mer om insignier och vad som gäller för just dig.

Hatt

Det är hatt som gäller för: 

 

Teknologie doktor i resursåtervinning, Teknologie doktor i textilteknologi,  Konstnärlig doktor samt Filosofie doktor i vårdvetenskap.

 

Doktorshatten är handgjord och tillverkas på beställning. Den måste måttbeställas i god tid innan högtiden och du som köper hatt kontaktar själv hattmakaren för inköp. Vänligen meddela ceremonimästaren när du lagt din beställning. Sista datum för hattbeställning inför ceremonin är 1 februari 2025.

 

Hattbeställning görs hos Franzéns Hattmakeri
Västra Skansgatan 1B
413 02 Göteborg
E-post: info@hattmakarna.se

 

Det finns ett fåtal lånehattar vid högskolan. Antalet hattar och storlekar är dock begränsade, därför rekommenderar vi att du köper en egen hatt för att få den anpassad till ditt huvud. Om du ändå önskar att låna en hatt, vänligen kontakta ceremonimästare.

Krans

Det är krans som gäller för:

Filosofie doktor i biblioteks- och informationsvetenskap, Filosofie doktor i resursåtervinning, Filosofie doktor i textilteknologi samt Filosofie doktor i textilt management.

Lagerkransarna är handgjorda och måttbeställs, därför behöver du ange ditt mått nedan. Beställning sköts av ceremonimästare och kransarna bekostas av högskolan. För att mäta ditt huvud för krans är det enklast att göra enligt följande; Ta måttet med ett måttband. Lägg måttbandets underkant vid ögonbrynens ovankant, och mät precis vågrätt runt huvudet. Tänk på att beakta ev. frisyr du tänker ha under promotionen.

Ring

Det är valfritt att köpa ring men vi önskar att du anger ifall du tänker köpa det. Kom ihåg att ring måste beställas senast en månad innan doktorspromotionen.

Förslag på inköpsställe
Hovjuvelerare Martin Johansson AB
Kungsportsavenyn 27
400 14 Göteborg
Telefon: 031-160050

 

Högskolan är inte involverad i ringinköp, men du måste meddela ceremonimästaren när du har köpt en ring. Du tar med dig ringen till ceremonin.

Uttal av ditt fullständiga namn

Ditt namn kommer att läsas upp under högtidsceremonin och därför vill vi säkerställa att uttalet blir så korrekt som möjligt. Vänligen mejla en ljudfil där du klart och tydligt säger ditt fullständiga namn till emily.larsson@hb.se. Vi behöver din ljudfil senast 28 februari 2025. 

Klädkod

För dig som ska promoveras under högtidsceremonin är klädseln högtidsdräkt. Läs mer om klädkoder.

Informationsmöte

För dig som ska delta i högtidceremonin hålls ett informationmöte tisdag 4 februari 2025. Du kan välja att delta på plats eller via Zoom. Du kommer att få en separat kalenderinbjudan via e-post efter att din anmälan har registrerats.

Avhandlingstitel

Din avhandlingstitel kommer att nämnas i högtidsskriften, på högskolans webbplats etc. För att säkerställa att vi har korrekt information från examensenheten ber vi dig ange titeln (på svenska och engelska) här nedan.

Samtycke

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret. Uppgifterna kommer att behandlas av ansvariga för evenemanget, i syfte att planera och administrera evenemanget, ta fram trycksaker och webbsidor etc. samt kommunicera med dig. Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES, och raderas efter evenemanget. Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har.