Citat

Ett citat är en ordagrann återgivning av en källa. Ange i texthänvisningen på vilken sida i originaldokumentet citatet är hämtat, om siduppgift finns. För citat från en webbsida refererar man till webbsidan i fråga. Kortare citat skall skrivas direkt i texten inom citationstecken (" "). Om du utesluter text inom ett citat markerar du detta med […], se exemplet nedan.

I din text: ”Under de senaste åren har begreppet troll kommit att skifta i betydelse, delvis på grund av händelser som det virala förtalet av Veerender Jubbal.” (Werner 2016, s. 253).

Referens till källförteckningen: Werner, J. (2016) Bland sägner och troll: faktagranskning på sociala medier. I Sporrong, E. & Westin Tikkanen, K. (red.) Kritiskt tänkande: i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, ss. 239-262. Långa citat som består av flera meningar skall skrivas i ett eget stycke med indrag i såväl höger- som vänsterkant:

There is no easy answer. Until a satisfactory solution is found, most people can agree that there is a need for greater social networking savvy so that young people can learn how to manipulate privacy settings on social media sites. Social media is not going away, nor should it. All of us need to think twice, however, before we post personal content.

(Moore 2012, s. 91)

Referens till källförteckningen: Moore, S. C. (2012). Digital Footprints on the Internet. International Journal of Childbirth Education, 27(3), ss. 86-91.