Kontrollera din publikationslista i DiVA

Alternativ 1– gå till din forskarprofilsida

På din forskarprofilsida hittar du en länk till dina publikationer i DiVA. Det är bara att klicka på "Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)" för att få se en lista.

Alternativ 2 – kopiera och modifiera webbadress

För att söka fram sin publikationslista i DiVA kan man använda nedanstående webbadress, men det fetmarkerade ordet SIGNATUR i webbadressen nedan måste ersättas med din HB-signatur. Gör så här:

  1. Markera och kopiera webbadressen nedan.
  2. Klistra in webbadressen i exempelvis Microsoft Word eller Notepad. 
  3. Lokalisera ordet SIGNATUR och ersätt med din HB-signatur (om du använder versaler eller gemener spelar ingen roll).
  4. Kopiera webbadressen du just modifierat.
  5. Klistra in webbadressen i valfri internetbrowser och tryck på Enter.

Webbadress att kopiera
http://hb.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?dswid=-3645&language=sv&searchType=RESEARCH&query=&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%7B%22authorId%22%3A%22SIGNATUR%22%7D%5D%5D&aq2=%5B%5B%7B%22dateIssued%22%3A%7B%22from%22%3A%222021%22%2C%22to%22%3A%222021%22%7D%7D%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all

Alternativ 3 – sök fram din publikationslista via sökformuläret

Du kan också gå till DiVA och där söka fram dina publikationer. Gör då på följande sätt:

  1. Gå till avancerad sökning i DiVA.
  2. Lägg till fältet Författare, id genom att välja det fältet i rullgardinsmenyn:
  3.  Fyll i din HB-signatur i fältet du just lade till (Författare, id).
  4. Begränsa din sökning till 2021 via Utgivningsår genom att fylla i 2021 i fälten Från och Till:
  5. Klicka på Sök.