Källkritik vid vetenskapliga källor

När man studerar på högskola krävs det ofta att informationen som används i studierna ska vara vetenskaplig. Vad är då en vetenskaplig källa? Kort sammanfattat kan man säga att vetenskapliga källor kännetecknas av följande:

Vem – Författaren eller författarna till informationen är forskare eller forskarstuderande.

Var – Informationen är publicerad i en vetenskaplig källa. Det kan vara en vetenskaplig artikel, doktors- eller licentiatavhandlingar, forskningsrapporter eller konferenspublikationer.

Syfte – Anledningen till att publicera informationen är att nå ut med forskningsresultat man kommit fram till i studien.

Granskad – Vetenskaplig information kan vara antingen granskad eller ogranskad. Det viktigt att du har koll på om informationen du hittat är granskad eller ej. Ibland är det ett krav i studieuppgiften att informationen är granskad (d.v.s. att den genomgått en så kallad peer review-process).

När du vill utvärdera en vetenskaplig källa, och utreda om den är användbar för dig finns det några frågor att använda sig av:

Hur tillförlitlig är forskningen?

Hur aktuell är forskningen?

Hur relevant är forskningen för dig?

Har forskningen använts av andra forskare?