Källkritik

Oavsett vilken typ av information du ställs inför finns det några grundläggande frågor som du kan utgå ifrån när du utvärderar informationen du tar del av:

Vem eller vilka har publicerat informationen?

Var är informationen publicerad?

Varför är informationen publicerad?

När är informationen publicerad?

Vetenskaplig information?