Avhandlingar

Doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar är vetenskapliga arbeten som ges ut av universitet och högskolor. Du ska i referensen ange vilken typ av forskarexamen det gäller; använd förkortningen Diss. för doktorsavhandling och Lic.-avh. för licentiatavhandling. Därefter anger du universitetet där avhandlingen har avlagts. För elektroniska avhandlingar anger du också länk sist i referensen. Använd i första hand den så kallade permanenta länken om en sådan finns.

Referens till källförteckningen - doktorsavhandling:
Azcárate, J. (2015). Beyond impacts: contextualizing strategic environmental assessment to foster the inclusion of multiple values in strategic planning. Diss. Kungliga Tekniska högskolan. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-167968

Referens till källförteckningen - licentiatavhandling:
Keune, S. (2018). On textile farming: seeds as material for textile design. Lic.-avh. Högskolan i Borås. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-13920