Kapitel i böcker med redaktör

Vissa böcker består av kapitel skrivna av olika författare och där kapitlen är sammanställda av en redaktör (editor). Sådana böcker kallas antologier. I regel är det aktuellt att referera till något av kapitlen och inte till antologin i sin helhet. Du använder då kapitelförfattarens namn som huvuduppslag, följt av utgivningsår och titel på kapitlet. Därefter skriver du det lilla ordet ”I” innan du anger redaktörens efternamn följt av (red.) och titel på boken samt förlaget som givit ut den. Sist i referensen anger du på vilka sidor kapitlet återfinns.
 
I din text:   
(Nolin 2009) 
  
Referens till källförteckningen - kapitel:
Nolin, J. (2009). Informations- och kunskapspraktiker i förvandling. I Hansson, B. & Lyngfelt, A. (red.) Pedagogiskt arbete i teori och praktik: om bibliotekens roll för studenters och doktoranders lärande. Btj, s. 257-282.