Konferenspublikationer: papers och proceedings

Proceedings kallas den samlade utgivningen av presentationer som har förts fram på en vetenskaplig konferens. En vetenskaplig konferens kallas ibland för symposium eller meeting. Normalt hänvisar du till en specifik presentation, ett så kallat konferensbidrag eller paper, ur en proceeding.

Följande delar ska finnas med i referensen till ett konferensbidrag eller paper:
Inled med författare, titel och utgivningsår. Fortsätt med "I" följt av titel på proceeding, konferensort, land, datum då konferensen hölls. Om det går att utläsa på vilka sidor i proceeding bidraget finns anges dessa. Om det finns redaktörer ska de skrivas före konferensens titel och omedelbart efter "I". Konferensens titel ska skrivas med kursiv stil.
Om det finns en URL eller DOI som leder till texten anger du denna sist i referensen.

I din text:
(Kalma, Ploderer, Sitbon & Brereton 2019)
(Pathak, Hu & Zhang 2012)

Referens till källförteckningen:
Kalma, A., Ploderer, B., Sitbon, L. & Brereton, M. (2019). Probing Yarns about Ageing and Making. I OZCHI'19: Proceedings of the 31st Australian Conference on Human-Computer-Interaction. Fremantle WA, Australien 2-5 december 2019, ss. 173-183. doi.org/10.1145/3369457.3369472

Pathak, A., Hu, Y. C. & Zhang, M. (2012). Where is the energy spent inside my app?: fine grained energy accounting on smartphones with Eprof. I EuroSys '12, Proceedings of the 7th ACM European conference on Computer Systems. Bern, Schweiz 10-13 april 2012, ss. 29-42.