Lexikon och ordböcker

När du ska hänvisa till en definition i en ordbok ska du i den löpande texten ange uppslagsordet. I texthänvisningen anger du också på vilken sida ditt ord finns. I källförteckningen hänvisar du till hela lexikonet.

I din text:
Idiomet kalabaliken i Bender (Svenska språknämnden 2003, s. 574)…

Referens till källförteckningen:
Svenska språknämnden (2003). Svenskt språkbruk: ordbok över konstruktioner och fraser. Norstedts.