Talböcker

Referera till talböcker i Legimus på samma sätt som till tryckta böcker med tillägget [talbok] efter titeln. MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) blir förlag. Sök fram boken på Legimus.se. Under rubriken Visa mer information om boken hittar du de uppgifter som ska vara med i referensen.
I Legimus är sidnumren samma som i den tryckta versionen av boken. Använd funktionen ”Var är jag” i appen för att hitta sidnummer.

I Easy Reader hittar du sidnummer i nedre delen av fönstret. Dubbelklicka på meningen du vill citera för att vara säker på att sidnumren har uppdaterats

I din text: 
(Klang Jensen & Pihlgren 2022, s. 27)

Referens till källförteckningen:
Klang Jensen, A. & Pihlgren, A. S. (2022). Undervisningsstrategier i förskolan [talbok]. MTM