Uppsatser

Till uppsatser räknas slutarbeten på kandidat-, magister- och masternivå. I referensen ska du ange uppsatsnivå, samt inom vilket utbildningsprogram eller huvudämne uppsatsen är skriven, därefter anger du lärosäte.
För uppsatser som är fritt tillgängliga via webben rekommenderar vi att man även anger en länk till uppsatsen. Använd i första hand den så kallade permanenta länken om en sådan finns.

I din text:
(Nordberg 2020)

Referens till källförteckningen:
Nordberg, T. (2020). Till för alla: En studie om besökares förhållanden till biblioteksrummet som plats vid ett flerspråkigt folkbibliotek. Masteruppsats, Biblioteks- och informationsvetenskap. Högskolan i Borås. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-23304